Edited Image 2014-2-27-10:59:57

Raad van kerken

Hoorn, Zwaag en Blokker 

 

Werkgroep Armoede vanuit de Kerken 

 

 

Werkgroep Armoede vanuit de Kerken (WAK)

 

De werkgroep is een adviescollege voor de Raad van Kerken. Het college is ook bevoegd om namens de Raad van Kerken activiteiten te ontwikkelen op het gebied van Armoede in de breedste zin van het woord.In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de PCI (Parochiële Charitas Instelling) van de Heilige Matteus parochie, van de diaconie van de Protestantse Gemeente Hoorn, Zwaag en Blokker en vertegenwoordigers vanuit de Raad van Kerken. Verder heeft pastoor Jongerden zitting in het college en Ton Heijboer voorzitter van de stichting HWK (Hulp uit de Westfriese Kerken).Gedurende de tijd dat het college actief is, is er een zeer goede samenwerking ontstaan tussen de PCI en Diaconie. Veel activiteiten, zoals o.a. de hulp aan de kinderkledingbank, wordt in dit college afgestemd, afgesproken.Op advies van dit college heeft de Raad van Kerken een haalbaarheidsonderzoek straatpastor Hoorn e.o. laten uitvoeren. Het onderzoek is uitgevoerd door Joke Visser medewerkster van Trainingscentrum Kor Schippers

De conclusies van de onderzoekster was:

 

  • De komst van een “vrijgestelde werker”, een straatpastor, zonder bedoeling aanwezig bij de mensen, wordt door iedereen positief ontvangen. De behoefte aan een dergelijk werker wordt bevestigd door de mensen van de straat, door de directie van hulpverleners om hen heen.

 

  • Er is behoefte aan een straatpastoor in Hoorn. Het aantal dak- en thuislozen, mensen die sociaal dreigen te worden uitgesloten, jongeren die vallen in het gat tussen Jeugdzorg en AMW of door ouders uit huis worden gezet neemt toe.

 

  • Zij beveelt aan om een straatpastor aan te stellen voor de duur van 3 jaar voor 20 uren per week.

 

De werkgroep en de Raad van Kerken heeft de conclusies overgenomen. De Raad van Kerken heeft de werkgroep opdracht gegeven volgende stappen te zetten om, indien ook het financieel plaatje rond is, te komen tot het aanstellen van een straatpastor.