VERSLAG PREDIKANTEN EN PASTORES 2013 

Secretariaat PeP: ds. Tineke van Lente.

 

 

In het seizoen 2013-2014 zijn er weer “gewoon” vier bijeenkomsten, waarvan er op het moment van schrijven drie zijn geweest.

 

De eerste keer is altijd het overleg met de Raad van Kerken. We hebben toen de plannen voor het aanstellen van de straatpastor besproken.

In december 2013 heeft ds. Stefan Bernard het thema van de landelijke Raad Geloof en Economie ingeleid.

 

In februari 2014 waren we bij elkaar om te horen over de ontwikkelingen in het WestfriesGasthuis. De bezuinigingen zorgen voor nogal wat veranderingen met betrekking tot de vieringen. Ook hoorden we over het instellen van het Moreel Beraad. Een belangrijke ondersteuning vanuit de geestelijke verzorging voor medewerkers van het ziekenhuis, ten behoeve van de patienten.

 

Het aantal aanwezigen is de laatste keer niet hoog. We gaan inzetten op betere communicatie, en dus aanwezigheid.

 

Het ontmoeten van elkaar is altijd inspirerend en goed, en blijft van belang, niet in de laatste plaats voor de stad waarin wij allen pastor zijn.

 

Ten aanzien van Straatpastoraat, gezamenlijke vieringen en andere ideeën willen we met elkaar van gedachten blijven wisselen.

Edited Image 2014-2-27-10:59:57

Raad van kerken

Hoorn, Zwaag en Blokker 

 

VERSLAG PREDIKANTEN EN PASTORES 2013