Terugblik Sobere maaltijden 2017

In de Veertigdagentijd zijn er weer 6 Sobere Maaltijden gehouden, het hoofdthema was dit jaar 'Eerlijk!? ' De Raad van Kerken, De Franciscaanse Beweging en de MOV verzorgden ieder 2 avonden.

De eerste avond van de Franciscaanse Beweging - verzorgd door Birgitte Schäpe- had als titel: 'Magere Hein of Zuster Dood'. Eerlijk is eerlijk, ieder mens komt te sterven. In zijn Lofzang op de schepselen (het Zonnelied) begroet Franciscus de dood als ‘onze zuster de Dood’. De tweede avond - ingeleid door Jan Louter - had als titel: 'Er wordt naar mij uitgezien' (Matth. 20.1-16). Welkom ben ik in de wijngaard van de Heer. Een mooie werkplek waar geen laatsten of eersten zijn. De zorg voor ‘de aarde als ons gemeenschappelijk huis’ vraagt de inzet van iedereen.

De Raad van Kerken deed de Wereldgebedsdag waarvan de liturgie was samengesteld door vrouwen uit de Filippijnen. Jan Zuidema begeleidde de liederen op de piano (met dank aan Echo) en Henk Talma verzorgde de overweging. Riet Kalsbeek en Nel Terlouw waren liturg. De tweede avond van de Raad v. Kerken werd ingeleid door Talma: Valt er nog wat te kiezen of te verdienen? Hoe eerlijk is het om te (kunnen) geloven? Op basis van enkele uitspraken van Jezus bespraken we vragen die betrekking hebben op kiezen of gekozen worden.

 

Op de eerste avond van de groep Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede sprak Jacques Vlaar over het als westerling werken in een ontwikkelingsland: Wat neem je op je en wat laat je aan de plaatselijke eigen bevolking over?

De tweede avond van de MOV werd ingeleid door straatpastor Esther Jeunink. Zij vertelde hoe afhankelijk ze in haar werk is van de ‘vrije’ medewerking van haar cliënten. Wat brengt zij op voor hen en wat moeten ze zelf opbrengen in het onderlinge contact? En wat mag er aan medewerking verwacht worden van de instanties? Is dat eerlijk?

Kortom, het waren weer zinvolle bijeenkomsten in de Vastentijd.

Gemiddeld kwamen er 22 deelnemers per avond.

Na aftrek van de kosten is € 498,50 overgemaakt aan het Noodfonds Vluchtelingenwerk Noordwestholland (uit dit fonds wordt bijgedragen aan kosten van vliegtickets voor vluchtelingen die uiteindelijk hun familie naar Nederland mogen laten komen)

Namens de Werkgroep Sobere Maaltijden

Nel Terlouw

Edited Image 2014-2-27-10:59:57

Raad van kerken

Hoorn, Zwaag en Blokker 

 

 

Terugblik Sobere maaltijden 2016