RK Parochie H Matteus

 

 

Wat is dat koninkrijk van God, toen en nu?

Toen vertelde Jezus dat het koninkrijk van God niet ver gezocht moest worden, maar dat het bij onszelf begint. Dat wij zelf kunnen werken aan liefde, vrede, welzijn en rechtvaardigheid.In zijn parabels en andere verhalen liet hij dat blijken. Hij leefde het voor in zijn doen en laten. De mensen werden daardoor geraakt. Jezus trok zich regelmatig terug om te bidden tot zijn Vader. Hij kreeg veel volgelingen, maar hij werd ook tegen gewerkt. De schriftgeleerden en farizeeën uit die tijd zagen hem duidelijk niet zitten, mede doordat hijleefde volgens de geest van de wet en niet volgens de letter van de wet. De machthebbers van toen namen hem gevangen en lieten hem zelfs ter dood brengen aan het kruis. Daarmee begon het verhaal pas echt goed. Door zijn manier van leven op aarde, door zijn opstanding en hemelvaart beseften velen dat hij het goede op de wereld was komen brengen, maar dat door allerlei wereldse zaken vele mensen daar niet mee bezig waren. De mensen werden door hem wakker geschud om op de plek waar ze wonen en leven aan dat koninkrijk te werken. Zijn blijde boodschap wordt door zijn volgelingen doorverteld tot op de dag van vandaag. Nu gaat het nog steeds om dat rijk dat in en met de mensen zelf begint. Dat zien we in allerlei vormen om ons heen. Ook in onze parochie zien we mensen die hartstochtelijk en heel overtuigd werken aan liefde, vrede, welzijn en rechtvaardigheid in deze wereld.

 

http://www.rkparochiematteushoorn.nl

 

 

Vieringen op zes locaties:

 

Hoorn, r.-k. kerk H.H. Cyriacus- en Franciscus

Grote Noord 15

1621 KJ Hoorn 

 

Hoorn Risdam,‘De Opdracht’

wijkcentrum De Huesmolen

De Huesmolen 60

1625 HZ Hoorn

 

Oosterblokker, r.-k. kerk O.L. Vrouwe Visitatie

Oosterblokker 66

1696 BJ Oosterblokker

 

Westerblokker, r.-k. kerk St. Michaël

Plantage 29

1695 BA Blokker

 

Westwoud r.-k. kerk St. Martinus

Nuyensstraat 78

1617 KD Westwoud

 

Zwaag, r.-k. kerk St. Martinus Pastoor 

Nuijensstraat 3a

1689 GM Zwaag

 

Secretariaat:

Achterom 24a

1621 KV Hoorn

Tel. (0229) 21 67 49

Open: van maandag t/m vrijdag

van 9.00-12.00 uur

I'm a title. Click here to edit me

Edited Image 2014-2-27-10:59:57

Raad van kerken

Hoorn, Zwaag en Blokker 

 

RK Parochie H Matteus