Edited Image 2014-2-27-10:59:57

I'm a title. Click here to edit me

Raad van kerken

Hoorn, Zwaag en Blokker 

 

 

Protestantse Gemeente Hoorn- Zwaag –Blokker

 

 

 

Protestantse Gemeente Hoorn- Zwaag –Blokker

 

De protestantse gemeente HoornZwaag/Blokker wil zich als onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk laten leiden door het Woord van God als inspiratiebron. De gemeente laat dit zien door de manier van handelen en spreken, niet alleen binnen maar ook buiten de kerk. Binnen de wijken Hoorn Zwaag en Blokker van de gemeente, is er ruimte voor verschillende manieren van geloven en beleven en voor een eigen identiteit. De wijkgemeentes zijn dan ook verschillend van karakter, maar in de geloofsbeleving volkomen vergelijkbaar. Elke wijkgemeente is verbonden aan zijn eigen kerkgebouw, waardoor het specifieke karakter van de wijkgemeentes bewaard blijft. Er worden regelmatig gezamenlijke diensten gehouden, en de predikanten doen dienst in alle wijkkerken.

 

Dorpskerken Zwaag en Blokker ,wijkgemeenten Noord  

meer informatie

 

Noorderkerk, wijkgemeente Zuid

meer informatie

 

Het Octaaf, wijkgemeente Oost/West

meer informatie

 

 

 

images.jpg