Organisatie 

 

Er is een zestal vergaderingen per jaar. Een bijzondere vergadering is de jaarlijkse Raad van Kerken avond medio april waar het jaarverslag en het financieel verslag van het voorafgaande jaar wordt gepresenteerd. Ook is er die avond altijd een deel twee waarbij ook een actueel onderwerp tezamen met de lidkerken wordt besproken. Iedere belangstellende is op deze avond van harte welkom. De Raad van Kerkenavond vindt altijd plaats in het Foreestenhuis aan de Grote Oost 43.

 

Vanaf 2014 worden de Agenda’s en daarna de Notulen behalve naar de leden ook doorgestuurd naar predikanten en pastores van de lidkerken. Bij bijzondere aandachtspunten zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen voor de opzet van een Straatpastoraat geldt dit ook naar andere Kerkgenootschappen.

 

Bij reguliere vergaderingen worden vooral gezamenlijke oecumenische activiteiten besproken. Ook wordt aandacht gegeven aan het onderling bevorderen van de oecumenische saamhorigheid tussen de lidkerken, meer inhoudelijk dus.

 

Wij onderhouden contact met:

 

http://www.prvknoordholland.nl

 

De Voedselbank

 

Gemeente Hoorn

 

Kinderkledingbank Hoorn

 

Stichting Hulpverlening Westfriese Kerken

 

Emmaus

 

Zorghulp

 

De baanbreker

 

Leergeld West-Friesland

 

 

Edited Image 2014-2-27-10:59:57

Raad van kerken

Hoorn, Zwaag en Blokker 

 

Organisatie