Edited Image 2014-2-27-10:59:57

I'm a title. Click here to edit me

Raad van kerken

Hoorn, Zwaag en Blokker 

 

Openluchtdienst 1999

 

Al 15 jaar worden er op de Roode Steen, tijdens de Hoornse Stadsfeesten, openluchtdiensten gehouden. De eerste was in 1999.

 

Het ontstaan:

de organisatie van de Zomerfeesten vroeg destijds een gesprek aan met de secretaris Hans de Bruijn en de voorzitter Roelie van Klaver van de Raad van Kerken. Zij vroegen of de Raad van Kerken een oecumenische dienst wil houden. Toen de secretaris en de voorzitter  daar verrast op reageerden, bleek het in het belang van de zomerfeesten te zijn. Voor twaalf uur mochten zij van Gemeentewege geen feesten organiseren maar mocht er wel een kerkdienst gehouden worden.

Zij waren dan ook heel blij dat het door kon gaan en verleenden op alle fronten veel medewerking.

 

Het bestuur van de parochie had toen nog bedenkingen bij een openluchtviering en wilde de kat nog even uit de boom kijken, maar deed de keer er na voluit mee.

Het was spannend de eerste keer! Zou de dienst niet verstoord worden of zou het verkeer voluit lawaai blijven maken of...

Nu het werd een feest en een goede herinnering.