Edited Image 2014-2-27-10:59:57

I'm a title. Click here to edit me

Raad van kerken

Hoorn, Zwaag en Blokker 

 

Nederlands Gereformeerde Kerk Hoorn

 

 

Nederlands Gereformeerde Kerk Hoorn

 

Wij zijn een gemeenschap van christenen in de stad Hoorn en haar omgeving. We geloven dat God aan de basis van het leven staat en mensen uitnodigt met Hem op pad te gaan. Zo krijgt ons bestaan werkelijk doel en zin. We nemen de Bijbel aan als Gods betrouwbare woord. We zoeken daarin naar antwoorden op vragen van deze tijd. Het evangelie van Jezus Christus, zijn kruisiging en opstanding uit de dood, neemt daarbij een centrale plaats in. Wij geloven in de werking van de Heilige Geest die mensen in beweging zet.Wij zijn ons ervan bewust dat ons leven niet op zichzelf staat. De relaties van onze gemeente gaan drie richtingen uit:naar 'boven': gericht op de relatie met Godnaar 'binnen': gericht op de leden van de gemeentenaar 'buiten': gericht op mensen in de stad Hoorn en daarbuiten.We komen regelmatig bij elkaar. Dat doen we op zondagen in de Oosterkerk in Hoorn, maar ook doordeweeks.

 

http://www.ngkhoorn.nl