Edited Image 2014-2-27-10:59:57

Het Octaaf, wijkgemeente Oost/West

 

De wijkgemeente O/W, wil een zelfbewuste geloofsgemeenschap zijn, die haar kracht put uit een innerlijk verlangen tot groei in de omgang met God. En zij streeft daarbij naar een open, lerende en barmhartige wijze van omgaan met elkaar.Wijkgemeente O/W wil als christelijke gemeente met haar talenten midden in de samenleving staan. De gemeenteleden willen zich laten raken door het Woord van God en laten aanzetten tot daden, activiteiten, die:- zowel binnen als buiten de “muren” van de kerk herkenbaar en uitnodigend zijn;- soms kunnen leiden tot andere keuzes dan die van de wereld.Gods onvoorwaardelijke liefde daagt de gemeenteleden uit om mensen – die dat willen – geborgenheid te bieden. Het betekent ook, dat als mensen zich willen aansluiten bij deze gemeente, er geen eisen worden gesteld. Iedereen is zonder aanzien des persoons welkom. Om deel te nemen aan activiteiten hoef je geen lid te zijn.

 

http://www.pknhoornzwaagblokker.nl

 

Kerkelijk centrum ‘het Octaaf’

J.D. Pollstraat 1

1623 LM Hoorn

0229 215991

I'm a title. Click here to edit me

Raad van kerken

Hoorn, Zwaag en Blokker 

 

 

Het Octaaf, wijkgemeente Oost/West