Evangelische Broedergemeente Hoorn

 

Evangelische Broedergemeente Hoorn eo.

Hernhutters – Moravians – Anitri’s

 

De Broedergemeente Noord Holland  is een christelijke gemeente binnen de wereldwijde gemeenschap van de Broeder – Uniteit. In Nederland zijn wij bekend als Evangelische Broedergemeente of als Hernhutters. Rond om ons logo staat: “Ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen”. Deze zin maakt ons duidelijk: Jezus Christus is onze Heiland, zijn manier van leven is ons een voorbeeld, zijn sterven heeft ons vrij gemaakt, zijn opstanding heeft ons de weg naar het leven geopend.

 

De Broedergemeente Noord Holland is een regiogemeente. Wij houden onze kerkdiensten en activiteiten in Haarlem, Zaandam, Hoorn en Alkmaar. Daar komen wij bijeen voor kerkdiensten, bijbelstudie, gesprekken en feesten. Aansluitend aan iedere kerkdienst is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van een kopje koffee of thee en vaak ook wat lekkers erbij.

 

De Broedergemeente Noord Holland is een kleurrijke gemeente. De meeste van onze leden hebben een Surinaamse achtergrond. Menselijke warmte, onderlinge verbondenheid en een levend geloof zijn kenmerken van onze spiritualiteit. In onze diensten zingen wij veel. Want in de liederen geven wij met hart en monden en handen uitdrukking aan ons geloof.

 

De Broedergemeente Noord Holland is een oude en een jonge kerk. Sinds 1744 is de Broedergemeente in Haarlem actief. In de 20e eeuw zijn ook op andere plaatsen in Noord Holland Broedergemeenten ontstaan.

 

Op 16 december 1984 heeft onze eerste kerkdienst in Hoorn plaatsgevonden. Toen mochten wij gebruik maken van de Kerk aan de Eikstraat. Inmiddels houden wij onze kerkdiensten in de Dorpskerk van de Protestante Gemeente in Zwaag. Iedere 1e en 3e zondag van de maand begint de kerkdienst om 13:00 uur. Ook op kerkelijke feestdagen houden wij daar kerkdiensten. Wij zijn dankbaar voor de gastvrijheid die wij in deze kerk mogen genieten.

 

U bent van harte welkom, om met onze gemeente kennis te maken.

 

www.ebgnoordholland.nl

 

contactadres:

hr. Marc Mecidi

Papiermolen 21

1622 KV Hoorn

0229 – 21 62 50

hoorn@ebgnoordholland.nl

 

kerkdiensten:

Bezoek ieder 1e en 3e zondag van de maand onze diensten,

in de Dorpskerk aanvang 13.00u.

Kerkepad 8, 1689 EA Zwaag

 

predikant:

ds. Stefan Bernhard

0226 – 314 029 / 06 – 30 38 38 82

bernhard@ebg.nl

 

 

Het kenmerk van de EBG

 

De EBG wilde en wil nog steeds een open kerk zijn voor alle christenen zonder strenge leerregels (dogma's) zodat het makkelijk is om met andere kerken samen te werken. De EBG is ontstaan in 1457 toen een groep aanhangers van Jan Hus een nieuw kerkgenootschap oprichtten. Dit werd de Unitas Fratrum (het Latijn voor de Broedergemeente) genoemd.

 

Deze groep kreeg al snel veel aanhangers en werd een volkskerk in Bohemen en Moravië, maar werd ernstig vervolgd en onderdrukt door de overheid. In het begin van de 18e eeuw stichtten nakomelingen van deze groep, op het landgoed van Graaf Von Zinzendorf, een dorpje dat ze Hernhut noemden (onder de hoede van de Heer). Hier komt dus ook de andere naam van de Broedergemeente vandaan, de Hernhutters. Onder leiding van Von Zinzendorf kwam de Broedergemeente tot grote bloei. Hij drukte op een goede manier zijn stempel op de hele ontwikkeling van de Broedergemeente.

 

Is de EBG een Surinaamse kerk?

 

De vraag die vaak wordt gesteld of de Broedergemeente een specifiek Surinaamse kerk is. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord.Wel heeft de EBG veel aanhang gekregen in Suriname. Dit komt vooral omdat de Broedergemeente de enige kerk was die destijds ook aan de slaven het evangelie bracht.De EBG werd daarom nogal tegengewerkt door de machthebbers in Suriname en door de toenmalige kerken in Suriname.Nog steeds is de EBG in Suriname een belangrijke kerk in een samenleving met alle belangrijke godsdiensten, waarbij iedereen elkaar respecteert. Dit respect uit zich door het vieren van elkaars feestdagen.In Nederland is de EBG vooral weer groter geworden doordat in de tweede helft van de vorige eeuw zich steeds meer Surinamers in Nederland gingen vestigen, een soort omgekeerde zending zou je het kunnen noemen.

 

Bezoek ieder 1e en 3e zondag van de maand onze diensten,

aanvang 13.00u.

 

http://www.ebgnoordholland.nl

 

 

 

 

Dorpkerk, Kerkelaan 8 te Zwaag

Edited Image 2014-2-27-10:59:57

Raad van kerken

Hoorn, Zwaag en Blokker 

 

 

Evangelische Broedergemeente Hoorn