Edited Image 2014-2-27-10:59:57

I'm a title. Click here to edit me

Raad van kerken

Hoorn, Zwaag en Blokker 

 

 

 

Dorpskerken Zwaag en Blokker, wijkgemeenten Noord

 

 

Dorpskerken Zwaag en Blokker, wijkgemeenten Noord

 

De wijkgemeente Noord richt zich in navolging van de Goede Herder op het dienen van Christus en het omzien naar elkaar. In breder verband betekent dit ook omzien naar de schepping en de wereld. Daarom wordt als centrale doelstelling gekozen voor versterking van het pastoraat als dat wat mensen verbindt met elkaar en met de Heer van de gemeente

 

http://www.pknhoornzwaagblokker.nl

 

 

Dorpskerk Blokker

Westerblokker 105

1695 AC Blokker

T: 0229 274119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpskerk Zwaag

Kerkelaan 8

1689 EA Zwaag

T: 0229 297675