Edited Image 2014-2-27-10:59:57

Raad van kerken

Hoorn, Zwaag en Blokker 

 

 

Activiteiten 

 

Activiteiten 

Elk jaar worden meestal de volgende activiteiten georganiseerd :

 

  • Viering van de Eenheid, tweede helft van januari, tijdens gebedsweek, twee oecumenische vieringen op 1 zondag

 

 

  •  Indien mogelijk een vroege Paaswake (eerste paasdag dus)

 

  • Het Kerkenpad, zoals voorheen, groepen scholieren (Oscar Romero)fietsen bij een aantal kerken en Moskeen langs en krijgen indrukken. In de komende tijd nieuwe vorm)

 

  • De jaarlijkse Raad van Kerkenavond (april), Jaarverslag en bespreking van een actueel onderwerp met gespreksleider.

 

  • Activiteiten rond de 4-mei viering in samenwerking met de Stichting 40-45. Schooljeugd wordt hierbij indien mogelijk betrokken.

 

  • De Pinksterpelgrimage (een kleine reeks korte bijeenkomsten met toegespitst onderwerp)

 

  • De Oecumenische Openluchtdienst op de Roode Steen, tweede helft juni, dit valt samen met de Hoornse Stadsfeesten.

 

  • Het overleg met de Zorginstelling de OMRING over de nog voor een deel te implementeren Nota Mentaal Welbevinden.

 

  • Het proberen meer contact te zoeken met de Moslim broeders.