nieuws:

 

Welkom

 

Van harte welkom op de website van de Raad van Kerken van Hoorn, Zwaag en Blokker.De Raad van Kerken is een podium voor ontmoeting, gesprek en de organisatie van aansprekende activiteiten. We leren van elkaar en hopen van betekenis te zijn voor onze omgeving.In de Raad werkt een aantal lidkerken samen. Zij overleggen over alles wat de kerken samen kunnen doen.Elk van deze kerken houdt zelf vieringen en organiseert pastorale, diakonale en bezinnings-activiteiten. Daarnaast is er altijd een flink aantal projecten en andere activititeiten die we gezamenlijk doen, in oecumenische verbondenheid. De in de Raad verzamelde kerken zijn erop gericht een zinvolle bijdrage te leveren aan het samenleven in de stad Hoorn en de dorpen Zwaag en Blokker.Op deze website kunt u daar van alles over lezen!

Edited Image 2014-2-27-10:59:57

Raad van kerken

Hoorn, Zwaag en Blokker 

 

Informatie over 

  • oecumenische activiteiten 

  • de samenwerkende kerken

  • de organisatie van de Raad van Kerken